คณะศึกษาศาสตร์ มช. ลงพื้นที่จัดอบรม Coding in your area ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 13 โรงเรียน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 มิถุนายน 2565
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 109 คน
 คณะศึกษาศาสตร์ มช. ลงพื้นที่จัดอบรม Coding in your area ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 13 โรงเรียน

ในระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2565 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมกับ   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ จัดอบรมยกระดับทักษะโค้ดดิ้ง สู่การประยุกต์ใช้ในท้องถิ่น (Coding in your area) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 13 โรงเรียน ประกอบด้วย

 1. โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จ.กำแพงเพชร
 2. โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 จ.เชียงใหม่
 3. โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ จ.แม่ฮ่องสอน
 4. โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จ.สุโขทัย
 5. โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จ.อุตรดิตถ์
 6. โรงเรียนบ้านน้ำจวง จ.พิษณุโลก
 7. โรงเรียนบ้านหนองไคร้ จ.เชียงใหม่
 8. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จ.เชียงใหม่
 9. โรงเรียนตากพิทยาคม จ.ตาก
 10. โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม จ.ตาก
 11. โรงเรียนรัตนเอื้อวิทยา จ.เชียงใหม่
 12. โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ จ.น่าน
 13. โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม จ.ตาก

ภายใต้โครงการยกระดับทักษะโค้ดดิ้งสู่การประยุกต์ใช้ในท้องถิ่นสำหรับนักเรียนในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้งสู่สังคมดิจิทัลในอนาคตให้กับนักเรียนในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ