แนะนำผลงานวิชาการของอาจารย์ : หนังสือ โปรแกรม MPLUS กับการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 24 ธันวาคม 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 74 คน
แนะนำผลงานวิชาการของอาจารย์ : หนังสือ โปรแกรม MPLUS กับการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแนะนำผลงานวิชาการของอาจารย์
****************************************************
โปรแกรม MPLUS กับการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรพจน์ ดำรงค์พาณิช
****************************************************
รายละเอียดหนังสือ : นักวิจัยจำนวนหลายคนอาจคิดว่า “เหตุใดการทำวิจัยที่ใช้สถิติกับจำนวนตัวแปรหลายตัวจึงมีความยากลำบาก นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับสถิติขั้นสูงที่สั่งสมเป็นระยะเวลานาน และใช้โปรแกรมเฉพาะที่จำเป็นต้องเริ่มต้นเรียนรู้ใหม่ จึงจะสามารถดำเนินการให้งานวิจัยบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งไว้” ก่อนนั้นผู้เขียนก็เป็นหนึ่งในจำนวนนักวิจัยที่เคยมีความคิดเช่นเดียวกัน แต่ภายหลังจากที่ผ่านการศึกษาเล่าเรียนและพัฒนาตนเองเพื่อต้องการให้ผลงานวิจัยแต่ละเรื่องมีความโดดเด่น ถูกต้อง ลุ่มลึก และเกิดประโยชน์ จึงได้พบว่า “โปรแกรม Mplus” เป็นหนึ่งในโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติที่ใช้ง่ายและเป็นมิตรต่อนักวิจัยผู้มีเป้าหมายใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติขั้นสูงมาเติมเต็มการอธิบายความซับซ้อนของปรากฎการณ์ของสังคมผ่านงานวิจัยได้อย่างละเอียดลออและน่าเชื่อถือ
****************************************************

สนใจสั่งซื้อได้ทาง : https://bit.ly/38yrcz0 (ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย )