สรุปผลการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ระดับชาติ ประจำปี 2563 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 22 ธันวาคม 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 840 คน
สรุปผลการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ระดับชาติ ประจำปี 2563 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สรุปผลการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ระดับชาติ ประจำปี 2563 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้


1. นายธนวันต์ ชัชฎานรเสฏฐ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6

  • รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 5 - 10 ธันวาคม พ.ศ.2563 ณ ศูนย์ สอวน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย ในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ สาขาดาราศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2563 
  • รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก ระดับชาติ สอวน. ครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 11- 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จังหวัดนครราชสีมา

2. นายนภวิชญ์ นันทะน้อย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6

  • รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 5- 10 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์ สอวน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


3. นายสาริน ยองสุวรรณ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7

  • รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • รางวัลคะแนนรวมสูงสุดระดับภูมิภาค : ภาคเหนือ การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 16
แหล่งข้อมูล : https://www.posn.or.th/archives/2724

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดี มา ณ โอกาสนี้