นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์รับมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฯ ปีการศึกษา 2563

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 10 พฤศจิกายน 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 73 คน
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์รับมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฯ ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์เข้ารับมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะกรรมการส่งเสริมฯ ประจำปีการศึกษา 2563  ในงานดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวแสดงความยินดี คุณวีณา ภัทรประสิทธิ์ ประธานกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวให้โอวาท รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้แทนจากหน่วยงาน องค์กรต่างๆ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมมอบทุนการศึกษา เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สร้างโอกาสในการศึกษาเรียนรู้ในสาขาวิชาต่างๆ มุ่งสู่การเป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่สมบูรณ์พร้อมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีความรักในสถาบันการศึกษา กตัญญู รู้คุณ และการก้าวสู่การเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่