ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ เนื่องในงานเปิดกล่องชอล์ก ปีที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2563 “Lifelong Learning เพราะการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด”

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 4 พฤศจิกายน 2563
โดย : หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ผู้เข้าชม : 51 คน
ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ เนื่องในงานเปิดกล่องชอล์ก ปีที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2563 “Lifelong Learning เพราะการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด”

ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

สามาถแก้ไขรายชื่อผู้เข้าแข่งขันและผู้ควบคุมการแข่งขันได้ที่
แบบฟอร์มแก้ไขรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

---------------------

ทุกการแข่งขันลงทะเบียนรายงานตัวการแข่งขันใน

วันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563

เวลา 07.00 – 08.00 น. บริเวณลานเสมา 1 อาคาร 1 คณะศึกษาศาสตร์ มช.

สถานศึกษาดาวน์โหลดใบจอดรถได้ที่      

---------------------

ทางสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช.

ไม่รับสมัครการแข่งขันเพิ่มภายในวันงานทุกกรณี

---------------------

ติดตามข้อมูลข่าวสารและสอบถามรายละเอียดโครงการเปิดกล่องชอล์กปีที่ 18 ได้ที่

เว็บไซต์คณะศึกษาศาสตร์ มช. :  

เว็บไซต์หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มช. : 

Facebook : สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช. :  

E-Mail : smoedu63cmu@gmail.com

หรือติดต่อประธานโครงการ โทร. 063-1147848 นายเจษฎา ปลุกใจ (เจษ)