เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 3 พฤศจิกายน 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 322 คน
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

  • รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต :  ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน - 27 ธันวาคม 2563
  • สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ : ระหว่างวันที่ 5 – 10 มกราคม 2564

ระดับปริญญาโท (จำนวน 103 คน)

  1. สาขาวิชาการศึกษา
  2. สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา = [แบบ 2 : ภาคปกติ : 10 คน] และ [แบบ 2 : ภาคพิเศษ : 30 คน]
  3. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน = [แบบ 2 : ภาคพิเศษ : 3 คน] และ [แบบ 3 : ภาคพิเศษ : 20 คน]

ระดับปริญญาเอก (จำนวน 17 คน)

  1. สาขาวิชาการศึกษา
  2. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน = [แบบ 2.1 : ภาคพิเศษ : 10 คน]
ดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โทร. 053-942405, 053-942406
https://www.grad.cmu.ac.th หรือ http://admission.grad.cmu.ac.th/admissions/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : หน่วยจัดการศึกษาบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 053-944281 (ในวันและเวลาราชการ)

----------

หมายเหตุ :

  • ระดับปริญญาโท แบบ 2 เรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ /  แบบ 3 เรียนรายวิชาและทำการค้นคว้าอิสระ
  • ระดับปริญญาเอก แบบ 1.1 (ฐานโท) ทำวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว  /  แบบ 2.1 (ฐานโท) เรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์