คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Teams อย่างมืออาชีพ ให้แก่เจ้าหน้าที่คณะ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 18 มีนาคม 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 408 คน
คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Teams อย่างมืออาชีพ ให้แก่เจ้าหน้าที่คณะ

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์ รองคณบดี เป็นประธานเปิด "โครงการอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Teams อย่างมืออาชีพ" แก่เจ้าหน้าที่คณะศึกษาศาสตร์ จากทุกหน่วยงาน จำนวน 40 คน เพื่อให้เจ้าหน้าที่นำไปประยุกต์ให้ในการทำงาน ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 และส่งเสริมมาตรการ Work from Home หรือ มาตรการทำงานที่บ้าน โดยได้รับเกียรติจาก นายธนชาติ วิวัฒนภูมิ และ นายอนงค์ หวงหิรัณย์ จาก บริษัท ลานนาคอม จำกัด เป็นวิทยากร ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4311 อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่