คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรม DynEd เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียนในยุคดิจิทัล แก่คณาจารย์คณะฯ และ รร.สาธิต

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 16 มีนาคม 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 865 คน
คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรม DynEd เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียนในยุคดิจิทัล แก่คณาจารย์คณะฯ และ รร.สาธิต

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2563  อาจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวให้การต้อนรับ คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มช. และ โรงเรียนสาธิตฯ จำนวนกว่า 40 คน ที่เข้าร่วม กิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรม DynEd เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียนในยุคดิจิทัล เพื่อให้ความรู้และแนวทางในการใช้งานโปรแกรม DynEd ควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแก่นักเรียนนักศึกษาของคณะ โดยมีคุณศิริลักษณ์ ตาลป่า พร้อมคณะทำงานจาก Dynatix Co., Ltd. เป็นวิทยากร ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4311 อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่