คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดพิธีรำลึกพระคุณครูศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 มกราคม 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 434 คน
คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดพิธีรำลึกพระคุณครูศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีรำลึกพระคุณครูศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2563 เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร ได้น้อมรำลึกถึงพระคุณครู ซึ่งช่วยหล่อหลอมให้ทุกคนได้มีวิชาความรู้ นำไปประกอบอาชีพในหน่วยงานสำคัญและได้พัฒนาองค์กร สังคม ประเทศชาติ โดยรวม จึงเห็นควรให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงพระคุณครูในวันดังกล่าว  โดยภายในมีงานกิจกรรมประกอบด้วย พิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ์ 39 รูป เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่บูรพาจารย์และบุคลากรที่ล่วงลับ ณ บริเวณถนนหน้าอาคาร 3 กิจกรรมรำลึกพระคุณครู โดยมี  รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  กล่าวระลึกพระคุณครู การขับบทเพลงประสานเสียงจากคณะนักศึกษาชมรมขับร้องประสานเสียง คณะผู้บริหารและคณาจารย์ปัจจุบันมอบมาลัยข้อมือแสดงคารวะแด่คณาจารย์อาวุโส ผู้แทนครูอาวุโสกล่าวให้ข้อคิด นักศึกษาตัวแทนสาขาวิชา เล่าเรื่องราวรำลึกพระคุณครู ชมนิทรรศการ “ครูในดวงใจ” ทั้งนี้เมื่อกิจกรรมเสร็จสิ้น ผู้เข้าร่วมพิธีได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ บริเวณหน้าห้องประชุม 40 ปี อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่