ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2019 ANPOR – APCA ANNUAL CONFERENCE

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 พฤศจิกายน 2562
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 176 คน
ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2019 ANPOR – APCA ANNUAL CONFERENCE

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562  อาจารย์ ดร.บุษรี เพ่งเล็งดี ปฏิบัติการแทนคณบดีในงานพัฒนาบุคลากรและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2019 ANPOR – APCA ANNUAL CONFERENCE ในหัวข้อ "Power of Public Opinion and Multicultural Communication toward Global Transformation" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-9 พฤศจิกายน 2562  ณ โรงแรมแชงกรี-ล่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน