ประธานชมรมอาจารย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มช. มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่คณบดี ในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็นสมัยที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 พฤศจิกายน 2562
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 152 คน
ประธานชมรมอาจารย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มช. มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่คณบดี ในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็นสมัยที่ 2

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ประหยัด สายวิเชียร ประธานชมรมอาจารย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มช. เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อมอบดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นสมัยที่ 2 ณ ห้องคณบดี อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่