ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานหยาง ประเทศสิงคโปร์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 4 ตุลาคม 2562
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 153 คน
ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานหยาง ประเทศสิงคโปร์

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรี คนเที่ยง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์  รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ มั่งคั่ง หัวหน้าภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้  อาจารย์ ดร.บุษรี เพ่งเล็งดี ปฏิบัติการแทนคณบดีในงานพัฒนาบุคลากรและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานหยาง (National Institute of Education (NIE), Nanyang Technological University) ประเทศสิงคโปร์ จำนวน 5 คน นำโดย Assoc.Prof.Dr.QUEK Choon Lang Gwendoline, Head of the Learning Sciences and Technologies Academic Group ในโอกาสเดินทางเยี่ยมชมภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านการเรียนการสอนและการวิจัย ICT, E-Learning และ MOOCs ร่วมกับคณาจารย์คณะ พร้อมทั้งพบปะนักศึกษาระดับ ป.ตรี และบัณฑิตศึกษาที่มีความสนใจไปศึกษาต่อ ณ ประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ ยังมีโอกาสเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อีกด้วย ณ ห้องประชุม 45 ปี อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่