สาขาวิชาพลศึกษา จัดกิจกรรมและนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบสมรรถนะทางกายและสุขภาวะ แก่นักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 กันยายน 2562
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 982 คน
สาขาวิชาพลศึกษา จัดกิจกรรมและนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบสมรรถนะทางกายและสุขภาวะ แก่นักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 สาขาวิชาพลศึกษา ภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ ได้รับเชิญจาก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ร่วมจัดกิจกรรมและนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบสมรรถนะทางกายและสุขภาวะ แก่นักเรียน 240 คน  ณ อาคาร 90 ปี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย