ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดโครงการ 4th TFI Specialist Community Action and Leadership Exchange Program

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 สิงหาคม 2562
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 440 คน
ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดโครงการ 4th TFI Specialist Community Action and Leadership Exchange Program

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรี คนเที่ยง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการ 4th TFI Specialist Community Action and Leadership Exchange Program โดยมี Mr. Bredon Lam, Deputy Director, International Office , Ngee Ann Polytechnic, Singapore กล่าวเปิด และ รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย Mr. Edgar Pang, Deputy Chief of Mission & Counsellor, Embassy of the Republic of Singapore, Bangkok กล่าวต้อนรับ ณ ห้อง 111 อาคารสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยในปีนี้ มีนักศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์ มช. เข้าร่วมโครงการ คือ นางสาวกนกวรรณ จันขวา นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 4