ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ E200008

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 1 สิงหาคม 2562
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 940 คน
ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ E200008
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ E200008
 
ด้วย คณะศึกษาศาสตร์  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ E200008 อัตราค่าจ้าง เดือนละ 41,000 บาท สังกัดสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวุฒิปริญญาเอก
 
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่หน่วยบุคคล งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ และสามารถดูรายละเอียดและ Download ใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://www.edu.cmu.ac.th หรือโทร. 053-944210 รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ
 
เอกสารเพิ่มเติม
  • ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ ขยายgวลารับสมัครอาจารย์ ตำแหน่ง E200008 (Download...คลิ๊ก)

เอกสารดาวน์โหลด
1. ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (download)
2. ประกาศคณะศึกษาศาสตร์-ตำแหน่งอาจารย์
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์-ตำแหน่งอาจารย์ (download)