ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธี พระราชทานเพลิงศพ เจ้าระวีพันธุ์ สุจริตกุล ท.จ.

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 29 กรกฎาคม 2558
โดย : คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าชม : 640 คน
 ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธี พระราชทานเพลิงศพ เจ้าระวีพันธุ์ สุจริตกุล ท.จ.
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานเพลิงศพ เจ้าระวีพันธุ์ สุจริตกุล ท.จ. ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ แป้นแก้ว คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มช. นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมในพิธี ณ เมรุปราสาท พระอารามหลวง วัดสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่