นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับรางวัลจากการประกวดการอ่านฟังเสียงโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ 48

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 16 กันยายน 2562
โดย : ผู้จัดการเว็บไซต์

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดการอ่านฟังเสียงโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ 48
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับอุดมศึกษา การประกวดอ่านฟังเสียง ในโครงการ ธนชาต ริเริ่ม....