ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 CMU Freshmen Games 2019

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 12 กันยายน 2562
โดย : ผู้จัดการเว็บไซต์

ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 CMU Freshmen Games 2019
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาเเละส่งเสริมความเป็นล้านนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศ...