ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมแสดงความยินดีในงานเปิดอาคารเรียน A โรงเรียนต้นกล้า

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 9 กันยายน 2562
โดย : ผู้จัดการเว็บไซต์

ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมแสดงความยินดีในงานเปิดอาคารเรียน A โรงเรียนต้นกล้า
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรี คนเที่ยง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีในงานเปิดอาคารเรียน A และงานเสวนาเรื่อง “เล่น อ่าน งานบ้...