นักศึกษาใหม่ รหัส 62 ร่วมกิจกรรมอบรมทักษะการปรับตัวและการใช้ชีวิตนักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 4 กันยายน 2562
โดย : ผู้จัดการเว็บไซต์

นักศึกษาใหม่ รหัส 62 ร่วมกิจกรรมอบรมทักษะการปรับตัวและการใช้ชีวิตนักศึกษา
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562  รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมทักษะการปรับตัวและการใช้ชีวิตนักศึกษา ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 62...