ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะศึกษาศาสตร์ มช. เข้าพบปะ คณะกรรมการสรรหาคณบดี

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 4 กันยายน 2562
โดย : ผู้จัดการเว็บไซต์

ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะศึกษาศาสตร์ มช. เข้าพบปะ คณะกรรมการสรรหาคณบดี
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ในโอกาสเข้าร่วมประชุมร่วมกับบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ทั้งสายปฏิบัติการ และสายวิชาการ เพื่...