พิธีเปิดห้องเชียร์ศึกษาอารีดัง ประจำปี 2562

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 4 กันยายน 2562
โดย : ผู้จัดการเว็บไซต์

พิธีเปิดห้องเชียร์ศึกษาอารีดัง ประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า และเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้ร่วมเป็นเกียรติใ...