โครงการ Exchange Student Review 2019

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 4 กันยายน 2562
โดย : ผู้จัดการเว็บไซต์

คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดโครงการ Exchange Student Review 2019
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรี คนเที่ยง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ Exchange Student Review 2019 จัดโดยหน่วยวิเทศสัมพันธ์ โดยมีวัตถุป...