สาขาวิชาพลศึกษา จัดกิจกรรมและนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบสมรรถนะทางกายและสุขภาวะ แก่นักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 กันยายน 2562
โดย : ผู้จัดการเว็บไซต์

สาขาวิชาพลศึกษา จัดกิจกรรมและนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบสมรรถนะทางกายและสุขภาวะ แก่นักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 สาขาวิชาพลศึกษา ภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ ได้รับเชิญจาก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ร่วมจัด...