อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ Active Learningเพื่อการก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 แก่ครูในสังกัด อบจ.เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 24 สิงหาคม 2562
โดย : ผู้จัดการเว็บไซต์

คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ Active Learningเพื่อการก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 แก่ครูในสังกัด อบจ.เชียงใหม่
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 นายมานิช ถาอ้าย ผู้อำนวยการ โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรม ในโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ : กิจกรรมอบรม...