หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษา นำนักศึกษาจัดโครงการอบรมความรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 19 สิงหาคม 2562
โดย : ผู้จัดการเว็บไซต์

หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษา นำนักศึกษาจัดโครงการอบรมความรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ นำนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจศึกษา จำนวน 24 คน ลงพื้นที่จัด "โครงการอบรมความรู้และเสริ...