4th TFI Specialist Community Action and Leadership Exchange Program

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 สิงหาคม 2562
โดย : ผู้จัดการเว็บไซต์

ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดโครงการ 4th TFI Specialist Community Action and Leadership Exchange Program
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรี คนเที่ยง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการ 4th TFI Specialist Community Action and Leadership Exchange Program ...