โครงสร้างการบริหารงาน


เอกสารดาวน์โหลด
1. ภาพโครงสร้างการบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาพ JPEG ขนาด 7.8 MB. (อัพเดต 1 ต.ค. 2562) (download)