คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการประชุมคณะกรรมการผู้ตัดสินกรีทา กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 อ่างแก้วเกมส์ 2024

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 4 มิถุนายน 2567
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 69 คน
คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการประชุมคณะกรรมการผู้ตัดสินกรีทา กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 อ่างแก้วเกมส์ 2024
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการประชุมคณะกรรมการผู้ตัดสิน และผู้ช่วยคณะกรรมการผู้ตัดสินกรีฑา กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 "อ่างแก้วเกมส์ 2024" ซึ่งจัดการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่ 5-8 มิถุนายน 2567 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนา สุริยจันทร์ ที่ปรึกษาฝ่ายจัดการแข่งขันกรีฑา กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร กมุทศรี หัวหน้าคณะกรรมการผู้ตัดสิน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินวัฒน์ ไข่เกตุ ประธานฝ่ายเทคนิคการแข่งขัน ร่วมชี้แจงกฎกติกาการแข่งขัน ณ ห้องประชุม 40 ปี อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่