พนักงานจาก Mitsubishi Corporation ประเทศญี่ปุ่น เข้ารับมอบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาตามโครงการบริการวิชาการด้านการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างชาติ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 พฤษภาคม 2567
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 100 คน
พนักงานจาก Mitsubishi Corporation ประเทศญี่ปุ่น เข้ารับมอบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาตามโครงการบริการวิชาการด้านการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างชาติ