ทุนโครงการแลกเปลี่ยนระดับ ป.ตรี และ ป.โท ASEM DUO Sweden

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 พฤษภาคม 2567
โดย : หน่วยวิเทศสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 59 คน
ทุนโครงการแลกเปลี่ยนระดับ ป.ตรี และ ป.โท ASEM DUO Sweden

สปอว. ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนระดับ ป.ตรี และ ป.โท ASEM DUO Sweden เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยน ณ สถาบันการอุดมศึกษาในประเทศสวีเดนอย่างน้อย 24 หน่วยกิต/ 1 ภาคการศึกษา (เวลา 4 เดือน)
โดยผู้สมัครจะต้องประสานงานกับสถาบันคู่ความร่วมมือกับ มช. ได้แก่ Karolinska Institutet, Kristianstad University และ Jököping University เพื่อตอบรับการเป็นมหาวิทยาลัยเจ้าภาพในการรับนักศึกษา
และในขณะเดียวกันจะต้องสามารถจับคู่กับนักศึกษาของสถาบันคู่ความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยในประเทศสวีเดน ได้แก่ Karolinska Institutet, Kristianstad University และ Jököping University
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจำนวน 4,000 EUR หรือประมาณ 158,343 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 2 พ.ค. 2567)

>>> ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://cmu.to/ASEM-DUOSweden และติดต่อได้โดยตรง ทั้งนี้ ภายในวันที่ 21 พ.ค. 2567


เอกสารดาวน์โหลด
1. ทุนโครงการแลกเปลี่ยนระดับ ป.ตรี และ ป.โท ASEM DUO Sweden (download)