ประกาศต่าง ๆ และกำหนดการเกี่ยวข้องกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 57

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 13 มกราคม 2566
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 7759 คน
ประกาศต่าง ๆ และกำหนดการเกี่ยวข้องกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 57

ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 57
**อ่านประกาศและปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด**


ขอให้บัณฑิตที่แจ้งความประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เข้าระบบเพื่อพิมพ์ใบรายงานตัว ผ่านทาง https://www.reg.cmu.ac.th/web/reg-diploma/  สำหรับนำมายื่นรายงานตัว ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566

1. ประกาศ/ประชาสัมพันธ์/ดาวน์โหลดเอกสาร พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 56


2. กำหนดการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 57 ในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 เวลา 08:30 – 12:00 น. ณ ห้องประชุม 40 ปี อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ << New!! enlightened


3. กำหนดการ กิจกรรมรับขวัญบัณฑิต ประจำปี 2566

 smiley แก้ไขกำหนดการจัดงานเป็น เวลา 13.00-14.45 น. smiley
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดี

 ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
yes ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา yes
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดี

 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มช.
นักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ : รหัส 2402241

yes นักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ประจำปี พ.ศ. 2565 สาขาบริหารองค์กรการศึกษา yes

 

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


เอกสารดาวน์โหลด
1. กำหนดการ กิจกรรมรับขวัญบัณฑิต ประจำปี 2566 (download)
2. กำหนดการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 57 (download)
3. ลำดับการถ่ายรูปหมู่ ม.เชียงใหม่ ครั้งที่ 57 (download)