คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านการประเมิน EdPEx 200

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 23 กันยายน 2565
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 1173 คน
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านการประเมิน EdPEx 200
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็น 1 ใน 27 หน่วยงานที่ผ่านการประเมินคุณภาพการบริหารองค์กร ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระดับ EdPEx 200 รุ่นที่ 9 ประจำปี 2564  จากการประเมินของคณะกรรมการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งในรุ่นที่ 9 มีหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินทั้งสิ้น 119 หน่วยงาน 
 
โดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีจุดเด่นด้านการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้จัดศึกษาเพื่อความยั่งยืน
 
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.edpex.org/2022/07/edpex200-9.html