อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 กันยายน 2565
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 341 คน
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีแด่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยะบุญธง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา
ในโอกาสได้รับมอบรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณ
ต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน ประจำปี 2565

ในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบ “คนดีศรีแผ่นดิน  และ คนดีศรีเชียงใหม่” ประจำปี 2565 
โดยมีพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ องค์ประธานการมอบรางวัลฯ
ณ มหาวิทยาลัยฟาอีสเทิร์น จังหวัดเชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565