คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ลงพื้นที่จัด PE. Family Camp 2022 ณ โรงเรียนเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 สิงหาคม 2565
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 173 คน
คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ลงพื้นที่จัด PE. Family Camp 2022 ณ โรงเรียนเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

ในระหว่างวันที่ วันที่ 22-24 กรฎาคม 2565 คณาจารย์ และ นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ชั้นที่ปี 1 และ ปีที่ 2  ลงพื้นที่จัดโครงการกิจกรรม PE. Family Camp 2022 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ความเป็นอยู่ของชุมชน มีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน และยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนอีกด้วย ณ โรงเรียนเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดยกิจกรรมประกอบด้วย

  1. กิจกรรมนัทนาการให้กับนักเรียน
  2. กิจกรรมสอนว่ายน้ำ (Swimming) และการช่วยเหลือชีวิตทางน้ำ(Life Saving) ให้กับนักเรียน และบุคลากรของโรงเรียน
  3. กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนและชุมชน
  4. กิจกรรมแข่งขันกีฬาระหว่างนักศึกษากับนักเรียน