ขอเชิญ นศ. ป.ตรี ที่สนใจร่วมโครงการการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการแข่งขันสร้างบอร์ดเกม ในหัวข้อ Kru-ative: การส่งเสริมครูที่มีจริยธรรมและความคิดสร้างสรรค์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 มิถุนายน 2565
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 62 คน
ขอเชิญ นศ. ป.ตรี ที่สนใจร่วมโครงการการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการแข่งขันสร้างบอร์ดเกม ในหัวข้อ Kru-ative: การส่งเสริมครูที่มีจริยธรรมและความคิดสร้างสรรค์
UNESCO-APCEIU และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการแข่งขันสร้างบอร์ดเกมในหัวข้อ
"Kru-ative": การส่งเสริมครูที่มีจริยธรรมและความคิดสร้างสรรค์
(“Kru-ative”: Fostering Ethical and Creative Teachers)
 
วันที่ 2-3 กรกฏาคม ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ และ
วันที่ 9 กรกฎาคม ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
• รางวัลการแข่งขันบอร์ดเกมสร้างสรรค์ มูลค่ารวม 16,000 บาท
• มีประกาศนียบัตรและของที่ระลึกแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 
นักศึกษาระดับ ป.ตรี ท่านใดสนใจเข้าร่วมงาน สามารถ สมัครได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjErA9U1hHZK75n1Q-U3tkosCS39mv-Ehn-eQjc2oKabhEmg/viewform?fbclid=IwAR1xJGi5ELmFwog0zR8J9zfzCSfwkixJWxzMA8WepEqwvbRVwrhpaHdAq_4
 
**ปิดรับสมัคร 29 มิถุนายน 2565**

เอกสารดาวน์โหลด
1. Agenda poster งาน Kru-ative (download)
2. โปสเตอร์งาน “Kru-ative”: Fostering Ethical and Creative Teachers (download)