สรุปผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 27 เมษายน 2564
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 1799 คน
 สรุปผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สรุปผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดของโรงเรียนในแต่ละรายวิชาของการทดสอบ

 


 

(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563

 

 


 

(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563