ผู้บริหารและอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ยุพิน บัวคอม ในโอกาสดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 14 ธันวาคม 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 309 คน
ผู้บริหารและอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ยุพิน บัวคอม ในโอกาสดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ผู้บริหารและอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มช. นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์ รองคณบดี และ อาจารย์ ดร.สุบัน พรเวียง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ดร.ยุพิน บัวคอม เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่