คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมแสดงความยินดีในพิธีรับมอบและเปิด {ศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียนสีเขียว} โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 14 ธันวาคม 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 161 คน
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมแสดงความยินดีในพิธีรับมอบและเปิด {ศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียนสีเขียว} โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มช. เข้าร่วมแสดงความยินดีในพิธีรับมอบและเปิด "ศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียนสีเขียว" ซึ่งเป็นห้องเรียนสีเขียวแห่งแรกของประเทศไทย โดยได้รับการสนับสนุน สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มูลค่า 2,000,000 บาท เพื่อเป็นศูนย์สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาด้านพลังงานต่อคนไทย โดยมี นางสาวจิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารศูนย์ส่งเสริมอัจฉริยภาพทางปัญญา (พระพรหมมงคง วิ.) โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่