คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มช. เข้าร่วมให้ข้อมูลนักเรียนในการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2563 ในระดับจังหวัดเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 16 พฤศจิกายน 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 84 คน
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มช. เข้าร่วมให้ข้อมูลนักเรียนในการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2563 ในระดับจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มช. เข้าร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับ นายธราดล พรวิเศษศิริกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการประเมินคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2563 ระดับจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่