คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดงาน [ศึกษาศาสตร์ฮ่วมใจ๋ สุมาคารวะสระเกล้าดำหัว ม่วนงันสันเล้า ฮีตบ่าเก่าหมู่เฮาจุ้มใจ๋] พิธีดำหัวอดีตคณบดี คณาจารย์ และบุคลากรอาวุโส ประจำปี 2563 ผ่านช่องทางออนไลน์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 เมษายน 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 342 คน
คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดงาน [ศึกษาศาสตร์ฮ่วมใจ๋ สุมาคารวะสระเกล้าดำหัว ม่วนงันสันเล้า ฮีตบ่าเก่าหมู่เฮาจุ้มใจ๋] พิธีดำหัวอดีตคณบดี คณาจารย์ และบุคลากรอาวุโส ประจำปี 2563 ผ่านช่องทางออนไลน์

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ผู้แทนนักศึกษาเก่า-ปัจจุบัน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงาน "ศึกษาศาสตร์ฮ่วมใจ๋ สุมาคารวะสระเกล้าดำหัว ม่วนงันสันเล้า ฮีตบ่าเก่าหมู่เฮาจุ้มใจ๋" พิธีดำหัวอดีตคณบดี คณาจารย์ และบุคลากรอาวุโส ประจำปี 2563 เพื่อขอพร เป็นสิริมงคล และอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีล้านนาอันทรงคุณค่าให้มีการสืบทอดและคงอยู่ต่อไป ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meeting ตามมาตรการ การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)