ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมงาน [ศึกษาศาสตร์ฮ่วมใจ๋ สุมาคารวะสระเกล้าดำหัว ม่วนงันสันเล้า ฮีตบ่าเก่าหมู่เฮาจุ้มใจ๋]

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 เมษายน 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 101 คน
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมงาน [ศึกษาศาสตร์ฮ่วมใจ๋ สุมาคารวะสระเกล้าดำหัว ม่วนงันสันเล้า ฮีตบ่าเก่าหมู่เฮาจุ้มใจ๋]

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และ นักศึกษา ร่วมงาน

“ศึกษาศาสตร์ฮ่วมใจ๋ สุมาคารวะสระเกล้าดำหัว ม่วนงันสันเล้า ฮีตบ่าเก่าหมู่เฮาจุ้มใจ๋”

วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 ณ ห้อง ZOOM ID (จะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป) ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

 

กำหนดการ

16.00 น. คณาจารย์อาวุโส คณาจารย์ปัจจุบัน บุคลากร และนักศึกษาเข้าห้อง ZOOM
16.05 น. คณบดีกล่าวขอขมา และขอพรจากอดีตคณบดี คณาจารย์ และบุคลากรอาวุโส
16.15 น. คณาจารย์ และบุคลากรอาวุโสให้พร