แจ้งการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มช. ประจำปีการศึกษาที่ 1/2563 (รอบที่ 2)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 เมษายน 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 291 คน
แจ้งการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มช. ประจำปีการศึกษาที่ 1/2563 (รอบที่ 2)


เอกสารดาวน์โหลด
1. รายละเอียดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอบ
PDF ขนาด A4 จำนวน 3 หน้า (download)