หน่วยบริหารงานวิจัย เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 มีนาคม 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 190 คน
หน่วยบริหารงานวิจัย เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่