ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 TCAS รอบที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 กุมภาพันธ์ 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 846 คน
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 TCAS รอบที่ 2

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 TCAS รอบที่ 2

การรับแบบโควตาภาคเหนือ , โครงการการรับนักเรียนชาวไทยภูเขา , โครงการการรับนักเรียนพิการ และ โครงการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนผู้มีความสามารถด้านกีฬา

 

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 6-14 กุมภาพันธ์ 2563 (ปิดระบบรับสมัครวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 24.00 น.) โดยสมัครผ่านระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางเว็บไซต์ :

 

 

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 053-944214 (หน่วยจัดการศึกษาปริญญาตรี)