คณะศึกษาศาสตร์ มช. เตรียมจัดการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 54

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 มกราคม 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 484 คน
คณะศึกษาศาสตร์ มช. เตรียมจัดการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 54
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตรียมจัดการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 54 ให้แก่ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ มช. รุ่นที่ 54 ในวันที่ 24 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 40 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีรายละเอียดกำหนดดังนี้


เอกสารดาวน์โหลด
1. กำหนดการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 54
ณ ห้องประชุม 40 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (download)