ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมงานวันที่ระลึก วันทรงดนตรี 10 มกราคม 2518 ประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มกราคม 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 51 คน
ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมงานวันที่ระลึก วันทรงดนตรี 10 มกราคม 2518 ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมชมการแสดงดนตรีเพื่อระลึกถึง "วันทรงดนตรี" ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 7 และได้ทรงดนตรีร่วมกับวงดนตรีสากลสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2518 ณ ลานสังคีต อ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่