คณะกรรมการอำนวยการประจำคณะศึกษาศาสตร์ มช. มอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่ นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 31 ตุลาคม 2562
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 173 คน
คณะกรรมการอำนวยการประจำคณะศึกษาศาสตร์ มช. มอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่ นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 รองศาสตราจารย์ อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะศึกษาศาสตร์ มช. พร้อมด้วยคณะกรรมการ ร่วมมอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่ นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ และกรรมการอำนวยการประจำคณะศึกษาศาสตร์ มช. เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่