ขอเชิญชวนนักศึกษาเก่ากรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง ร่วมโครงการสานสัมพันธ์สัญจรศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ 4 ภูมิภาค (ปีที่ 2)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 3 ตุลาคม 2562
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 501 คน
ขอเชิญชวนนักศึกษาเก่ากรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง ร่วมโครงการสานสัมพันธ์สัญจรศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ 4 ภูมิภาค (ปีที่ 2)

สมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนนักศึกษาเก่าทุกท่าน ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง ร่วมประชุมพบปะพูดคุย ใน...

โครงการสานสัมพันธ์สัญจรศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ 4 ภูมิภาค (ปีที่ 2)

  • วัน/เวลา ​: วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

  • สถานที่ : โรงเรียนอรรถวิทย์ ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร (แผนที่...คลิ๊ก)

ในโอกาสที่คณะศึกษาศาสตร์ มช. ครบ 50 ปี เมื่อปี พ.ศ.2561 ตลอด 2 ปีที่ผ่านมาทางสมาคมฯ ได้ลงพื้นที่สัญจรพบปะ/เยี่ยมเยือน/สร้างเครือข่าย พร้อมทั้งประชุมหารือการจัดตั้ง "ชมรมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำจังหวัด..." ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (แบ่งเป็น 3 เขต/ชมรม) ลำพูน เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่ กำแพงเพชร นครราชสีมา ลำปาง และน่าน(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญ/เชิญ พี่ ๆ น้อง ๆ นักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์  มช. ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง ร่วมพบปะเยี่ยมเยือน/พูดคุยและสร้างเครือข่ายฯ ชมรมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำจังหวัด... ร่วมกับกรรมการจากสมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มช. ที่จะมาพบกับท่านในวันเวลาดังกล่าวข้างต้น

ขอขอบพระคุณ ผอ.ถนอมจิตต์ ขุททะกะพันธ์ รหัส 152119 และทีมงาน ที่ยินดีต้อนรับและอนุญาตทางสมาคมฯ ใช้สถานที่และอำนวยความสะดวก และขอขอบคุณพี่ ๆ น้อง ๆ ชาวบ้านสีฟ้ารั้วสีม่วงทุก ๆ ท่านที่จะให้ความร่วมมือมาประชุมในครั้งนี้