พิธีไหว้ครูคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 สิงหาคม 2562
โดย : ผู้จัดการเว็บไซต์

พิธีไหว้ครูคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีไหว้ครูคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "ศึกษาศาสตร์ น้อมวันทา บูชา...